Leden van SOW

Bordeaux - 2010

Momenteel bestaat de SOW-club uit 8 mannen. Ondanks overweldigende belangstelling van zowel mannen als vrouwen binnen onze vrienden- en kennissenkring is er besloten dat de club alleen uit mannelijke leden zal bestaan. Dit om begrijpelijke redenen die niet nader uitgelegd hoeven te worden. Voorlopig wordt er nog geen uitbreiding van het aantal clubleden verwacht (sorry…)